Tüm Kategoriler

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Yeni Doğan mah. Zorlu sok. No:47/A Bayrampaşa, İstanbul adresinde bulunan MS YAPI ÜRÜN. iNŞAAT MEDYA VE BİLİŞİM YAYIN HİZMET SAN TİC LT ŞT. ("mobilmetropol") ile Üye ("Üye") arasında, Üye'nin mobilmetropol'un Websitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. mobilmetropol.com ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. mobilmetropol, www.mobilmetropol.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla biraraya getirmektedir. mobilmetropol, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, mobilmetropol tarafından yönetilmekte olan www.mobilmetropol.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşme'nin amacını, Websitesi üzerinde mobilmetropol ya da mobilmetropol 'nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan mobilmetropol tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, mobilmetropol tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir ve mobilmetropol, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza'dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

3. TANIMLAR

Gizlilik Politikası Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, mobilmetropol tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere mobilmetropol 'un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (https://www.mobilmetropol.com/genel/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla mobilmetropol tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Sanal Mağaza mobilmetropol 'un Websitesi üzerinde mobilmetropol prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı mobilmetropol ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye mobilmetropol ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi Mülkiyeti mobilmetropol 'ye ait olan ve mobilmetropol 'un işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.mobilmetropol.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.